Hỗ trợ và đáp ứng chuyên môn đối với luật dân sự Kon Tum chất lượng vip

Luật dân sự Kon Tum là gì?

Luật dân sự Kon Tum áp dụng chung Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. xedichvu.top Luật này quy định các quyền và nghĩa vụ dân sự của cá nhân, pháp nhân; các quan hệ dân sự giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với pháp nhân, giữa pháp nhân với pháp nhân; và các giao dịch dân sự.

văn phòng luật sư tphcm bao gồm các nội dung chính sau:

 • Nhân thân: Quy định về chủ thể của quan hệ dân sự, bao gồm cá nhân, pháp nhân và các quyền nhân thân của con người.
 • Tài sản: Quy định về các loại tài sản, quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền lợi ích khác đối với tài sản.
 • Hợp đồng: Quy định về các quy tắc chung về hợp đồng, các loại hợp đồng cụ thể và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.
 • Đền bù thiệt hại: Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, do hành vi trái pháp luật và do các nguyên nhân khác.
 • Thừa kế: Quy định về di sản, di chúc, người thừa kế và quyền thừa kế.

Những vấn đề cần đáp ứng và tư vấn về lĩnh vực Luật dân sự tại Kon Tum

Vấn đề cần đáp ứng:

 • Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum cần tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật liên quan.
 • Các tranh chấp, vụ án dân sự phát sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum cần được giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật liên quan.

thuê luật sư tphcm Tư vấn về lĩnh vực Luật dân sự tại Kon Tum:

 • Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể liên hệ với các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Kon Tum để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến Luật dân sự.
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng có thể cung cấp thông tin, tư vấn về Luật dân sự cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Một số lưu ý khi áp dụng Luật dân sự tại Kon Tum:

 • Cần tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật liên quan.
 • Cần chú ý đến các phong tục tập quán địa phương phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Cần tham khảo ý kiến luật sư hoặc các chuyên gia pháp lý khi có vướng mắc về Luật dân sự.

Danh sách các văn bản pháp luật liên quan:

 • Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội
 • Luật Thi hành án dân sự số 47/2014/QH13 của Quốc hội
 • Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
 • Thông tư số 01/2017/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Luật dân sự Kon Tum:

 1. Tư vấn luật:
 • Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn áp dụng luật dân sự trong các trường hợp cụ thể.
 • Soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý liên quan đến giao dịch dân sự.
 • Tư vấn về thủ tục hành chính liên quan đến luật dân sự.
 1. Đại diện theo ủy quyền:
 • Đại diện cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch dân sự.
 • Đại diện cho cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng dân sự.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trước cơ quan nhà nước.
 1. Dịch vụ khác:
 • Soạn thảo, thẩm định văn bản pháp lý.
 • Đào tạo, tập huấn về luật dân sự.
 • Giải quyết tranh chấp dân sự.

Một số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Luật dân sự Kon Tum:

 • Văn phòng luật sư
 • Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Phòng công chứng
 • Tòa án nhân dân

Hệ thống pháp luật tại Trà Vinh:

Hệ thống pháp luật tại Trà Vinh bao gồm:

 • Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Luật và Pháp lệnh do Quốc hội ban hành;
 • Nghị quyết của Quốc hội;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các cấp;
 • Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ;
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp.

Ngoài ra, còn có các văn bản áp dụng tại địa phương:

 • Quyết định của HĐND tỉnh Trà Vinh;
 • Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh;
 • Tập quán, quy ước địa phương.

Vai trò hợp đồng của Đại diện tố tụng trong phạm vi về tội vi phạm trong lĩnh vực Luật dân sự tại Kon Tum:

 1. Đại diện cho bị hại:
 • Yêu cầu khởi tố vụ án.
 • Tham gia tố tụng trong các giai đoạn của quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.
 1. Đại diện cho bị cáo:
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.
 • Thu thập chứng cứ, lập luận, bào chữa cho bị cáo.
 • Giúp bị cáo thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng.
 1. Đại diện cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Tham gia tố tụng trong các giai đoạn của quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Bài viết nên xem: Hỗ trợ và đáp ứng chuyên môn đối với Luật Doanh Nghiệp tại Đồng Tháp

Kết Luận:

 • Việc lựa chọn đại diện tố tụng là quyền của cá nhân, tổ chức.
 • Đại diện tố tụng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và có giấy phép hành nghề luật sư.
 • Đại diện tố tụng phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *